Информације за чланове

Обавештење о судским споровима које Слободан Тасковић води против СТСБ

Слободан Тасковић води против СТСБ парницу ради поништења отказа уговора о раду. Управни одбор СТСБ  је крајем 2012. године, након што Тасковић није изабран за генералног секретара,  утврдио послове који су потребни за рад Савеза, те је стога Тасковићу понуђен анекс уговора о раду, за пола радног времена, са минималном зарадом превиђеном прописима РС. Тасковић је понуђени анекс одбио, након чега је УО СТСБ донео решење о престанку радног односа. Слободан Tасковић је тужио СТСБ 13.5.2013. године, сматрајући да му је уговор о раду отказан на незаконит начин. Завршен је другостепени поступaк; донета је правоснажна и извршна пресуда којом је СТСБ обавезан да Тасковића врати на рад. Пресуда подлеже ревизији, која је поднета Врховном касационом суду, који ће донети коначну одлуку, или вратити спор на поновни поступак. У прилогу су: тужба Тасковића, одговор на тужбу СТСБ, пресуда и ревизија СТСБ.

otkaz, 4-revizija,  otkaz, 3-presuda,  otkaz, 2-STSB, odgovor na tuzbu,  otkaz, 1-tuzba,Taskovic

Слободан Тасковић је поднео  против СТСБ дана 25.12.2013. године и тужбу којом захтева исплату разлике уговорене зараде и исплаћене зараде у СТСБ за период од марта 2006. године до јула 2013. године. Утужени износ је 1.932.103,00 динара, без камата. Тужбени захтев се заснива на уговору о раду из 2005. године, који је у име СТСБ са Слободаном Тасквићем закључио тадашњи председник Ненад Батовања. У уговору о раду није наведена номинална зарада, већ просечна зарада на територији града Београда. Та зарада никад није исплаћивана, већ је Слободану Тасковићу све време његовог рада у СТСБ исплаћиван мањи износ (трошак за СТСБ је увек био око 42000 бруто). Сви председници СТСБ (Батовања, Каракашевић, Коцић и Османагић су Тасковићу исплаћивали исти износ, а Слободан Тасковић ни једном, ни писмено ни усмено, није тражио исплату веће зараде. Као што је наведено, након отказа уговора о раду у СТСБ, Тасковић је разлику између примљене зараде и просека града Београда тражио тужбом. Првостепени суд је његов захтев делимично усвојио, а предмет је по жалби СТСБ у другостепеном суду. Другостепени суд је пресуду укинуо и упутио Првом основном суду на поновно суђење. У прилогу су: тужба Тасковића, одговор на тужбу СТСБ, првостепена пресуда, жалба СТСБ и другостепено решење.

zarada, 5-presuda, drugi stepen-ukidanje  zarada, 4-zalba,  zarada, 3-presuda,  zarada, 2-odgovor na tuzbu,  zarada, 1-tuzba

Трећи спор који Тасковић води против СТСБ је спор за накнаду изгубљене зараде за период док није радио у СТСБ због отказа. Тужбом се захтева исплата износа од 2.665.253,00 динара. Тужбом се захтева исплата зараде у висини просечне зараде на територији Града Београда за период од августа 2013. године до октобра 2017. године, иако тај износ, као што је напред наведено, Тасковић никад није примао у СТСБ. СТСБ ће поднети одговор на тужбу у законом одређеном року. Тужба је у прилогу.

naknada stete-tuzba,  naknada stete-odgovor na tuzbu

Укупна потраживања која се тужбама траже од СТСБ су преко 4.500.000,00 динара, без камате. У тужби за поништење отказа се наводи да је уговор о раду са Тасковићем потписан због његових заслуга и да је и стога 2005. године на одговарајући начин промењен статут СТСБ.  Клубовима и члановима клубова су познате чињенице о раду Тасковића у СТСБ и његовим заслугама, па, уколико било ко од чланова СТСБ жели, на захтев може добити све доказе наведене у тужбама и жалбама.

Предраг Милићевић, председник СТСБ

 

Извештај о раду Зденка Мађера у СТСС

У прилогу су извештај о раду Зденка Мађера у СТСС и документи везани за примопредају дужности. Зденко Мађер је обављао послове председника и заступника СТСС око 12 месеци. С обзиром на то да му није омогућено да извештај поднесе скупштини СТСС у законом и статутом предвиђеној процедури, као и то да је био члан и подпредседник СТСБ на овом месту објављујемо његов извештај и документацију.

Izvestaj o radu, Zdenko Madjer,  primopredaja-oprema-18.9.2017,  primopredaja-oprema STSS, Tibhar faktura za preostalu,  primopredaja-presek finansijskog-18.9.2017,  primopredaja-obaveze, potrazivanja-18.9.2017,  primopredaja-sudski sporovi-18.9.2017,  STSS-pregled primljene opreme 2007-2013-zbirno