Извештај Зденка Мађера о раду у СТСС

На страни са информацијама за чланове налази се извештај Зденка Мађера о раду у СТСС и документи везани за примопредају дужности. Зденко Мађер је обављао послове председника и заступника СТСС око 12 месеци. С обзиром на то да му није омогућено да извештај поднесе скупштини СТСС у законом и статутом предвиђеној процедури, као и то да је био члан и подпредседник СТСБ,  објављујемо његов извештај и документацију.

Информације за чланове