Правилник о организацији и систематизацији послова у СТСБ

На страни са општим актима је објављен Правилник о организацији и систематизацији послова у СТСБ, који је 14.12.2017. донео заступник СТСБ Звонимир Бритка. Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања.