Захтев СТСБ за измену статута Стонотениског савеза Србије

Звонимир Бритка, законски заступник СТСБ, је Стонотениском савезу Србије доставио информацију о пријему 10 клубова у чланство СТСБ и захтев за измену статута СТСС. Захтев је у прилогу.

STSB-STSS, zahtev za izmenu statuta