ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ СУДИЈЕ!

Испит за стицање лиценце медјународног судије (IU) одржаће се у периоду март – април 2018.

Такса за полагање испита (IU) износи 30 долара. Рок за пријаву је 15. фебруар!  Молим вас да пријаву доставите на email dragica.zivanovic@rts.rs, или позовете лично на телефон 064/308-5409.

Услов за излазак на испит је да кандидат има статус националног судије минимално 4 године.

СТС БГ има право на 4 кандидата која би изашла на званичан испит, сходно томе уколико буде више од 4 кандидата пријављено одржаће се предтест у периоду од 15-20. фебруар 2018.

Предтест ће исто као и сам тест за стицање лиценце међународног судије бити одржан на енглеском језику.