Нова скупштина Региона Београд!

Поштовани чланови Региона Београд, поново заказујем седницу скупштине СТСБ – за 15. мај 2018. у просторијама, С.C.T.V CENTAR MASTER doo,  Милоша Бандића бр. 16,  са почетком у 18.00 часова.

Молим вас да овог пута предложите кандидате за органе СТСБ, како би Савез могао да несметано фунционише у наредној сезони. До скупштине има довољно времена да се припреме кандидати.

Дневни ред:

  1. избор радног председништва, верификационе комисије, записничара и оверивача записника,
  2. верификација записника са претходне скупштине,
  3. извештај о раду између две скупштине; извештај НО,
  4. избор председника СТСБ,
  5. избор чланова управног одбора СТСБ,
  6. избор чланова надзорног одбора СТСБ,
  7. предлог измена статута СТСБ, уколико их има.

Молим све чланове СТСБ, односно њихове заступнике да своје предлоге за дневни ред, предлоге за измене и допуне статута СТСБ ако их имају, предлоге за председника СТСБ, чланове УО СТСБ и надзорног одбора СТСБ доставе електронским путем, најкасније до 8.5.2018. године.

Кандидата за председника СТСБ може да предложи најмање 5 чланова СТСБ. Уз предлог се доставља кратка биографија и програм рада.

Кандидата за члана управног одбора СТСБа СТСБ може да предложи било који члан СТСБ. Скупштина бира 6 чланова управног одбора.

Кандидата за члана надзорног одбора СТСБ може да предложи било који члан СТСБ. Скупштина бира 3 члана надзорног одбора.

Београд, 5.4.2018.

Звонимир Бритка, заступник СТСБ