Скупштина Региона Београд

Делегати – у прилогу је ажурирани списак делегата скупштине СТСБ. Само законски заступници клубова и именовани делегати, који су наведени на списку, имају право учешћа на скупштини.

Седница скупштине се одржава 15. маја у просторијама, С.C.T.V CENTAR MASTER doo,  Милоша Бандића бр. 16,  са почетком у 18.00 часова.

Дневни ред:

  1. избор радног председништва, верификационе комисије, записничара и оверивача записника,
  2. верификација записника са претходне скупштине,
  3. извештај о раду између две скупштине; извештај НО,
  4. избор председника СТСБ,
  5. избор чланова управног одбора СТСБ,
  6. избор чланова надзорног одбора СТСБ,
  7. промена седишта,
  8. одлука о опреми примљеној од СТСС.

delegati,  zapisnik,, skupstina STSB 11.12.2017,  predlozi za funkcije u STSB

2017-Trezor1-20,  2017-Trezor21-43

2017-Kombanka1-30,  2017-Kombanka31-58

Поштовани,

Објављујем списак чланова скупштине СТСБ- Региона Београд. Клуб може да промени свог  представника у скупштини најкасније 3 дана пре заказаног заседања скупштине, о чему је дужан да писаним путем обавести Савез. Именованим делегатима није потребно овлашћење. Друга лица не могу бити представници клубοва ни на основу писаног овлашћења достављеног на лицу места.

У прилогу је и листа кандидата за функције у СТСБ.

Звонимир Бритка

Predlog za dopunu dnevnog reda