Предлози клубова за скупштину.

Предлоге за функције су доставили клубови Фонтана, ИМТ, Нови Београд, Црвена звезда, Чукарички и Стак.

За председника је предложен Драган Гитарић, кога су предложили Нови Београд, Фонтана, ИМТ, Стак, Црвена звезда и Чукарички.

Сагласно члану 32 статута, уз кандидатуру се прилаже кратка биографија кандидата и програм рада Савеза, што предлагачи нису доставили.

За чланове УО су предложени: Марко Јевтовић – предлог клубова: Фонтана, Црвена звезда, Ненад Јушковић – предлог клубова Нови Београд, Фонтана, ИМТ, Црвена звезда, Тања Вакуловић – предлог клубова Фонтана, Нови Београд, ИМТ, Црвена звезда, Милутин Томовић – предлог клуба Фонтана, Слађан Сврзић – предлог клуба Чукарички, Горан Скелеџија – предлог клубова: Фонтана, Црвена звезда, Миле Филиповић – предлог клуба Црвена звезда.

За члана надзорног одбора је предложен Александар Михаиловић – предлог клуба Чукарички.

Предлог за промену седишта су поднели клубови Фонтана и Црвена звезда.

predlozi za funkcije

predlozi klubova

Zvezda-Predlog za dopunu dnevnog reda